„W szczupłym ciele zdrowy duch”

CELEM GŁÓWNYM projektu jest Zmniejszenie masy ciała średnio o 5%
u 450 mieszkańców powiatu opoczyńskiego i tomaszowskiego
i piotrkowskiego

Created with Sketch.
Projekt „W szczupłym ciele zdrowy duch” jest realizowany jest przez PRZYCHODNIA RODZINNA MARIUSZ KUŚMIERSKI, MICHAŁ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu numer RPLD.10.03.02-10-A019/19-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Formy wsparcia:

Konsultacje Dietetyczne

Wsparcie dotyczące aktywności fizycznej

Wsparcie psychologiczne
dla uczestników

Wizyta lekarska na zakończenie udziału uczestnika w Programie

Jeśli jesteś
 mieszkańcem powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego lub piotrkowskiego
 w wieku 30-65 lati chcesz:
- pozbyć się zbędnych kilogramów
- poprawić swoją kondycję i samopoczucie
- złe nawyki zastąpić dobrymi
Przychodnia Rodzina zaprasza do udziału w projekcie pt.
„W szczupłym ciele zdrowy duch”

otrzymasz BEZPŁATNIE:
- półroczną opiekę dietetyka (12 indywidualnych spotkań)
- 2 indywidualne spotkania z psychologiem
- 3 spotkania grupowe z psychologiem
- pakiet badań laboratoryjnych i końcową konsultację lekarską
a dodatkowo:

refundację kosztu udziału w zajęciach sportowych lub zakupów drobnego sprzętu sportowego (do 360
zł)

JAK SIĘ ZAPISAĆ:
1. Pobierz wzór skierowania do projektu ze strony internetowej: www.pokonajnadwage.eu lub
bezpośrednio z Przychodni Rodzinnej w Smardzewicach lub Białaczowie (również z przychodni
AmicusMed w Wolborzu)
2. Zgłoś się do lekarza pierwszego kontaktu, który zleci wykonanie badań laboratoryjnych i wyda
skierowanie do udziału w Projekcie.
3. Badania możesz wykonać w Przychodni Rodzinnej, Przychodni AmicusMed lub w innych
przychodniach
4. Umów się na wizytę u dietetyka, na którą zabierz: komplet wyników badań zleconych przez lekarza
POZ (wykonanymi nie później niż 1 miesiąc przed wizytą) i wydane przez niego skierowanie do udziału
w Projekcie.
5. Jeśli spełniasz kryteria (min. Wskaźnik Masy Ciała BMI: ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m²lub obwód talii:
kobiety >80 cm, mężczyźni >94 cm) zostaniesz zakwalifikowany/na do projektu.

UWAGA:
pierwszeństwo w dostępie do Programu mają:
 osoby 50+
 osoby z otyłością i skrajną otyłością (30 kg/m² – 39,9 kg/m²).

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu: w Smardzewicach ul. Główna 13/17, e-mail: smardzewice@przychodnierodzinne.pl, tel. 44 723
50 46, 729 056 163, czynne: Pon – Pt: 8:00 – 18:00.lub strona internetowa: www.pokonajnadwage.eu

Aktualności :
Przypominamy, że przed końcową wizytą lekarską każdy uczestnik projektu może skorzystać z
konsultacji psychologicznej. Zapraszamy do kontaktu z Biurem projektu, które umawia na spotkania z
psychologiem. Co Ci da konsultacja psychologiczna?
 wspiera i motywuje do wdrażania dobrych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej
 wyjaśnia przyczyny i mechanizmy prowadzące do nadwagi i otyłości
 w grupie wymienicie doświadczenia, opowiecie o problemach i sukcesach, może nawet
podejmiecie zbiorowe działania prozdrowotne np. wspólne gotowanie czy wspólne
aktywności fizyczne…

Tematyka:
● motywacja do odchudzania
● zagadnienie samokontroli i woli (stawianie sobie realistycznych celów w zakresie utraty masy ciała,
samokontrola poprzez pomiar obwodu talii, ćwiczenie uczciwości wobec siebie poprzez prowadzenie
dzienniczka ilości spożytych pokarmów),
● nawyki żywieniowe
● psychologiczne skutki odchudzania
● środowiskowe skutki odchudzania (wpływ na rodzinę, wpływ na otoczenie)