Formy wsparcia

Konsultacje dietetyczne – w Programie zaplanowano 24 tygodniowy plan dietetyczny. Obejmuje on 12 porad indywidualnych dla każdego pacjenta. W ramach poradnictwa dietetycznego rekomendowane będą diety o obniżonej kaloryczności w odniesieniu do indywidualnie ustalonego zapotrzebowania.
Przed rozpoczęciem leczenia dietetycznego nadwagi i otyłości, dietetyk dokona oceny gotowości uczestnika do wprowadzenia zmian dotyczących stylu życia.

Wsparcie dotyczące aktywności fizycznej – W programie założono refundację kosztów karnetów, kart sportowych w wysokości do 60 zł miesięcznie, przez 6 miesięcy. W przypadku karnetu opiewającego na niższą kwotę niż 60 zł, refundacja może dotyczyć rzeczywistej wartości karnetu/opłaty za kartę. W przypadku karnetu opiewającego na wyższą kwotę niż 60 zł miesięcznie, refundacja może zostać dokonana tylko do wysokości 60 zł.

Wsparcie psychologiczne dla uczestników – Zakłada się realizację programu o charakterze terapii poznawczo-behawioralnej.
W grupach po 6-10 osobowych. Przewiduje się 3 spotkania (po ok. 60 min.) dla każdej grupy. Dwa z nich mają mieć charakter edukacyjny, jedno – terapeutyczny. Oprócz roli wspierająco – motywującej, spotkania terapeutyczne pozwolą uczestnikom na wspólną wymianę doświadczeń, wspieranie się, a także możliwość podejmowania wspólnych prozdrowotnych działań ugruntowujących efekty Programu w postaci wspólnego gotowania czy wspólnej aktywności aktywność fizycznej.
Zakłada się również dwie (maksymalnie dwie) konsultacje indywidualne. Powinny oneco do zasady odbywać się w trakcie dietoterapii np. po miesiącu od jej rozpoczęcia. W szczególności terapia indywidualna może być niezbędna, gdy okazuje się, że pacjent zna zalecenia dietetyczne, ale nie potrafi ich zastosować w praktyce, ze względu na niemożność poradzenia sobie ze szkodliwymi nawykami zdrowotnymi.

Wizyta lekarska na zakończenie udziału uczestnika w Programie – Wizyta ta ma na celu porównanie stanu zdrowia pacjenta w zakresie wyników badań biochemicznych i ogólnej kondycji fizycznej, a także ocenie wpływu interwencji w Programie na zdrowie uczestnika – czy spadek masy ciała przyczynił się do obniżenia ciśnienia tętniczego, cholesterolu, poprawy morfologii czy też poziomu cukru.
Ocena w tym zakresie pozwoli pacjentowi dostrzec jeszcze bardziej pozytywny wpływ uczestnictwa w Programie na poprawę stanu zdrowia.