Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w RPZ w pierwszej kolejności zgłaszają się do biura projektu, które udzieli im szczegółowych informacji na temat przebiegu rekrutacji. Następnie osoby te zgłoszą się do lekarza POZ (lekarza pierwszego kontaktu), który po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu wydaje pozytywną opinię (zaświadczenie) w kwestii udziału danej osoby w programie (na formularzu opracowanym przez Wnioskodawcę i udostępnionym m.in. na stronie www projektu) oraz zleca osobie zainteresowanej wykonanie zestawu niezbędnych badań, tzn. morfologia, badanie wartości wskaźników przemiany lipidowej (stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, HDL, trójglicerydów), gospodarka węglowodanowa (stężenie glukozy na czczo, glikemia przygodna), stężenia aminotransferaz wątrobowych, kwasu moczowego oraz ciśnienia tętniczego krwi
Fakultatywnie do rozważenia przez lekarza w przypadku osób z zaburzoną gospodarką węglowodanową: wyniki badania hemoglobiny glikowanej HbA1c oraz insuliny, a także wyniki innych badań jeśli zostały zlecone przez lekarza.
Badania mają być wykonane nie później niż 1 miesiąc przed wizytą kwalifikacyjną u dietetyka.
Kolejnym etapem rekrutacji jest wizyta u dietetyka, kwalifikującego uczestnika do Programu. Na pierwszą wizytę uczestnik projektu zgłasza się z kompletem badań zleconych przez lekarza POZ i opinią / zaświadczeniem lekarza na temat możliwości udziału w Programie.
Dietetyk dokonuje pomiaru masy ciała, obwodu talii, oblicza BMI, w oparciu o powyższe dane, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu pacjenta do RPZ. Zakładana jest karta pacjenta,
pacjent podpisuje pisemną zgodę uczestnictwa w projekcie. Uczestnik otrzymuje od dietetyka ankietę (przygotowuje realizator projektu we współpracy z dietetykiem), którą wypełnia na pierwszej wizycie.


Kwalifikację do programu może uzyskać osoba spełniająca następujące kryteria
FORMALNE:

 1. Zamieszkiwanie na terenie pow. tomaszowskiego/opoczyńskiego/ piotrkowskiego  w rozumieniu k.c.
 2. Wiek: 30 – 65 lat.
 3. Aktywność zawodowa (rozumiana zgodnie z metodologią BAEL GUS)
 4. Wskaźnik Masy Ciała BMI (Body mass index): ≥ 25 kg/m² – ≤ 39,9 kg/m²lub obwód talii: kobiety >80 cm, mężczyźni >94 cm.
 5. Pozytywna opinia/zaświadczenie lekarza pierwszego kontaktu (np. lekarza POZ) dotycząca możliwości udziału osoby w Programie.
 6. Wyniki badań wykonanych przez pacjenta na potrzeby wstępnej kwalifikacji do RPZ
 7. Pisemna zgoda na udział w programie
  Zgodnie z RPZ pierwszeństwo w dostępie do programu uzyskają:
 8. osoby 50+.
 9. osoby z otyłością i skrajną otyłością (30 kg/m² – 39,9 kg/m²).

Dokumenty:

0-Regulamin_projektu pobierz
1-Ankieta danych osobowych pobierz
2-Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie pobierz
3-Oswiadczenie_uczestnika_projektu_RODO pobierz
4-oświadczenie o skierowaniu do projektu pobierz